Förändring (eller förbättring, vem vill försämra?)

handlar väldigt mycket om Ansvar. Vem tar ansvar för att
förändringen sker?

Är det Jag, Vi eller Man?

Möter ofta personer/grupper som vill ha förändring men ska
inte förändra. Jag tror det handlar om att personen inte har rätt självbild
eller självinsikt.

I grupper jag jobbat med i handbollen men också i
näringslivet använder jag mig av loopen för att utvärdera vad som vi gjort och
vad vi ska göra när vi gör om.

Jag brukar fördela alla reflektioner och idéer i två eller
tre grupper.

Första är kommentarer som börjar med att ”man borde göra så
här” ”man kan ju göra si eller så”

Andra gruppen är kommentarer och idéer som börjar med ”vi
behöver” vi måste” osv.

Tredje gruppen börjar med ”jag ska” jag måste” Jag vill göra
så här”.

Första gruppen ”man” det är ofta sådan som vi inte kan
påverka.

Andra ”vi” det kan i absolut påverka.

Men det är bara tredje gruppen ”Jag” som vi verkligen kan
kontrollera i förändringen.

Min erfarenhet är att både ”Man” och ”Vi” kommentarerna
domineras. Vilket innebär att ”Jag” inte behöver ta ansvar.

Först när jag börjar agera så blir den verkligen
förbättring!