Lägger mycket tid just nu på att fundera över vad för skillnader i träning och pedagogik för tjejer och killar i handbollen. 

Eller främst vad behöver vi i Huddinge tänka på när vi jobbar med spelarutbildningen med våra lag. 

Svenska spelarutbildningen som även ligger till grund för Tränarutbildningen i Sverige har inga skillnader på killar och tjejer. 

Det jag funderera över är om det verkligen är så att vi ska träna på samma sätt och på samma sak. Finns det möjligen delar som tjejer skulle kunna göra betydligt bättre men som inte finns med i vår träningsrepertoar, därför att det är inget som killar klarar eller har behov utav.  

Lite självmord att generalisera killar och tjejer i två grupper, men min tanke är att merparten av en typ av grupp är tjejer och merparten av en annan typ av grupp är killar.

I mitt huvud har jag delat upp det i olika kategorier. 

Individuellt, mönster och pedagogik. 

Individuellt så tänker jag på att det finns många tekniska prestationer som eventuellt inte passar tjejer eller helt enkelt inte behövs. Då är det onödigt att lägga för mycket tid på att utveckla delar som vi sedan inte kommer ha något direkt behov utav. 

Eftersom många tekniker (jag gissar de flesta) kommer ursprungligen från herrhandboll så finns dom ofta för att fylla ett behov för just herrhandboll.

Samma behov kanske inte finns inom damhandboll, dels för att det finns olika fysiska förutsättningar men också för att tjejer möjligen löser det på annat sätt genom omedveten eller medveten kompensationseffekten. 

Angående mönster så går mina tankar till hur vi väljer att spela handboll. 

Eller främst vad tar vi vår inspiration ifrån. 

Det finns många handbollsnationer där det är damhandbollen som är störts, och där inspirationen kommer främst från den.

Vad är skillnaden och vad kan jag dra för lärdom av detta? 

Min högst personliga uppfattning är att damhandboll har något större effekt av samarbeten. 

Skillnaden på dam/herrs  räckvidd och fysiska förutsättningar, gör att försvaret väldigt ofta bygger på tydliga riktlinjer för dam. Kanske även mentalt,  där är min känsla att tjejer är väldigt noga med att göra rätt. (menar inte att killar inte vill göra rätt men att dom oftare hantera situationen när det kommer) Utifrån detta så tror jag det även gäller för anfallarna att jobba med mer struktur utan att för den delen ta bort de individuella prestationerna. 

Jag tror att tydligheten av roller i spelet och nyttjande av den kollektiva intelligensen är större i damhandboll. 

Det skulle betyda att vi ev behöver prioritera samarbetes övningar, även integrerat när vi tränar individuell teknik. 

Pedagogiken har jag börjat tänka mer och mer på när jag tittat på mina barns idrottande.

Min dotter sysslar med Ridning och gymnastik, två idrotter som har fler tjejer som utövare, och av den anledningen gissar jag också att pedagogiken i inlärning mer är för tjejer.

Den första skillnaden jag uppmärksammat är hur ridning och gymnastik jobbar med Feedback. Det handlar självklart inte om killar och tjejer. Men just kulturen att jobba så intensivt och strukturerat med FB är häftigt att se. 

Strukturen bygger mycket på att instruktören i både gymnastik och ridning har tidigt en väldigt tydlig bild av vad som är nästa steg. Det har vi även i handbollen men dessa idrotter gör det betydligt tydligare och mer strukturerat vad varje steg innehåller.

Jag tänker det som nivåer, så snart du klarat en nivå så ska du direkt på nästa, Louise ridlärare utrycker det så enkelt. ”Ju mer du lär dig desto svårare blir det” du behöver alltid veta näsa steg och samtididgit alltid ta med dig de tidigare steget. En enkel progrestion kan man säga men i detta fall så är det på väldigt detaljerad FB nivå.

En annan del är att dom får Feedback på flera sätt. Väldigt ofta filmas alla övningar, Instruktören ger muntlig feedback kontinuerligt både innan under och efter passen. Är det tävling så får ryttarna ett protokoll från domarna där det skriftligen får FB på varje moment. 

Det är ju skillnad på idrotter, men jag försöker ta till mig av kulturen och kommer jobba hårt för att hitta nya pedagogiska vägar för mig inom handbollen att jobba med.